Człowiek - Żywność - Zdrowie
3rd International Conference
Wroclaw, March 16th-18th 2018

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji „Człowiek Żywność Zdrowie” poświęconej problemom chorób metabolicznych, odżywiania człowieka i zdrowej żywności.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących żywienia oraz współczesnych poglądów dotyczących diety i jej zastosowania w profilaktyce poszczególnych jednostek chorobowych. Obecnie obserwujemy intensywny wzrost ilości schorzeń o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym, co powoduje ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne, a skutecznym działaniem profilaktycznym może być odpowiednia dieta i zdrowa żywność.

 

 Robocze tematy sesji

Kontrowersje w żywieniu-  z uwzględnieniem glutaminianu sodu, 

syropu glukozowo-fruktozowego, glutenu, oligosacharydów fermentujących.

Substancje biologicznie czynne – modulujące działania żywności. 

Jakość  żywności i metody oceny.

Żywienie – Umiarkowany ruch a intensywny wysiłek fizyczny –

 jak nie trafić na SOR.

Medycyna środowiskowa

Krezka – kontrowersje anatomiczne. Unerwienie jelit.

Szczelność jelit- profilaktyka i leczenie. Wpływ probiotyków.

Witaminy  – fakty i mity.

 

W imieniu Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

(wywiad miał miejsce przed konferencją zeszłoroczną, problemy pozostały…)

Link do wywiadu z dr hab. n. med D. Waśko-Czopnik:

SESJA PLAKATOWA

Osoby zainteresowane prezentacją plakatu prosimy o wypełnienie

formularza rejestracyjnego i dołączenie odpowiedniego pliku.

Termin nadsyłania plakatów upływa 14.03.2018. 

Preferowane ustawienia prezentacji plakatowej:

Slajd Minimalna wielkość czcionki, uwagi
1

Tytuł

Nazwiska autorów

Afiliacje

36

30

20

2

Wstęp

24, maksymalnie 9 linijek tekstu w punktach
3

Cel pracy

30, maksymalnie 2-3 zdania
4

Materiał i metody

20, maksymalnie 9 linijek tekstu
5

Wyniki i wnioski

20, maksymalnie 9 linijek tekstu w punktach

Proszę nie używać animacji, plakaty będą wyświetlane automatycznie.

Szablon prezentacji do pobrania https://drive.google.com/file/d/18IwUfTEUpiB6MsTAywGikSZH5MHOTGRu/view?usp=sharing

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI 

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

KOMITET HONOROWY

 

 

 

W sprawie ofert dla sponsorów konferencji lub wystawców prosimy o kontakt
z dr. Ryszardą Kacałą
adres e-mail: ryszard.kacala@umed.wroc.pl

 

 

 

Jako organizatorzy konferencji dołożymy wszelkich starań, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń o najnowszych trendach żywieniowych, zagrożeniach zdrowotnych i ich przewlekłych konsekwencjach wywoływanych nieprawidłową dietą.

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr. hab. Andrzej Gamian – Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Członkowie

Prof. dr hab. Monika Bronkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doc. ing. Marta Habánová, PhD. – Department of Human Nutrition, Slovak University of Agriculture in Nitra

Dr Ryszard Kacała –  Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr n. biol. Henryk Różański, Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie

dr hab. Dorota Waśko-Czopnik – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,   Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr Sławomir Woźniak – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Prof. MUDr Zdenek Zadak, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Iniversity, Faculty of Medicine, Czech Republic

Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma certyfikat oraz punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez DIL min. 12 pkt (ostateczna liczba punktów zostanie ustalona po zatwierdzeniu programu konferencji).

 KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 

Przewodniczący:

dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział  Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Sławomir Woźniak – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

 Wiceprzewodniczący:

dr Ryszard Kacała – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Sekretarze:

dr Anna Marcinkowska – Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

dr inż. Ewa Raczkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Członkowie:

dr inż. Maciej Bienkiewicz – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Monika Bronkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Danuta Figurska-Ciura – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Karolina Łoźna – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr inż. Dominika Mazurek – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Dagmara Orzeł – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. s. Ewa Piotrowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Marzena Styczyńska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SKN Nauka-Anatomia-Klinika – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

SKN Żywienia Człowieka – Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Organizatorzy


                                                                  

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Żywienia Człowieka

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Slovak University of Agriculture in Nitra

University of Hradec Kralove (The Czech Republic) – Univerzita Hradec Králové ( Česka republika)

Miejsce

Miejsce obrad:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Centrum Naukowo-Dydaktyczne Budynek C – Aula Jana Pawła II
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław


The Conference will be held at: 


Wrocław University of Environmental and Life Sciences,
Didactic and Scientific Centre (Bulding C3)
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wroclaw

Opłaty

Uczestnik Cena brutto
1 Koszt uczestnictwa

 

390,00 zł (do 31.12.2017) / 440,00 zł (do 15.02.2018) / 490,00 zł (po 15.02.2018)

(Grupa min 5 osób – zniżka. Prosimy o kontakt z dr Ryszardem Kacałą)

 

Studenci/doktoranci –

 

udział w jednym dniu

195,00 zł (do 31.12.2017 / 220,00 zł (do 15.02.2018) / 245,00 zł (po 15.02.2018)

 

 

95,00 zł/osob

 

3 Wpłaty na konto: Konto PLN 36 1020 5226 0000 6902 0571 8400

tytuł przelewu: Man-Food-Health, Imię i nazwisko uczestnika

Rejestracja

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w otwartym panelu dyskusyjnym, kawę/herbatę w przerwach między obradami, obiad, przyjęcie koktajlowe.

Lista hoteli

HOTEL IM. JANA PAWŁA II

ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław

tel./fax (+48 71) 327 14 00

hotel@hotel-jp2.pl
Hotel Gem

ul. Mianowskiego 2B

51-605 Wrocław

tel.: 71 372 90 13, 71 372 92 13

fax.: 71 372 90 02

 

email: hotel@hotelgem.com.pl

Qubus Hotel Wrocław

Świętej Marii Magdaleny 2
50-103 Wrocław

Telefon:71 797 98 00

Hotel Monopol

Heleny Modrzejewskiej 2
50-071 Wrocław

Telefon:71 772 37 77

PURO Hotel Wrocław

Pawła Włodkowica 6
50-072 Wrocław

Telefon:71 772 51 00

Lista restauracji

GRAPE RESTAURANT

ul.Parkowa 8

Restauracja Włoska ” La Grotta”

ul.Plac Grunwaldzki 22

Restauracja U Gruzina

ul. Curie-Skłodowskiej 5

Cynamon Bar

ul. Plac Grunwaldzki 23

Orient Express

ul.Curie-Skłodowskiej 37

Dane kontaktowe

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

rkacala@cornetis.pl
W sprawie ofert dla sponsorów konferencji lub wystawców prosimy o kontakt
z dr Ryszardem Kacałą: rkacala@cornetis.pl tel: +48 793 373 537

English

During the Conference – the poster session will be held:

Poster session: in english or mix (polish and english). For example: Poster in english, oral presentation in polish.

Poster link: https://drive.google.com/file/d/1OSbCUeDtkWtgHrx4S-9DU6W1YHNypio5/view?usp=sharing

 Deadline for sending posters: March 14th, 2018. 

Conference Fee 390,00 zl (until 31st of December 2017) / 440,00 zl (until 15th of February 2018) / 490,00 zl (after 15th of February 2018)

 

Students/doktorant student –

 

one-day conference fee

195,00 zl (until 31st of December 2017 / 220,00 zl (until 15th of February 2018) / 245,00 zl (after 15th of February 2018)

95,00 zl

 

 All prices are in Polish zloty (PLN) account number(PLN) 36 1020 5226 0000 6902 0571 8400
write: Man-Food-Health Conference, Name and Surname

Sponsorzy

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio
Ilość odwiedzin: 31695