Człowiek - Żywność - Zdrowie
II Konferencja Naukowa
Wrocław, 24-25 marca 2017

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji „Człowiek Żywność Zdrowie” poświęconej problemom chorób metabolicznych, odżywiania człowieka i zdrowej żywności.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących żywienia oraz współczesnych poglądów dotyczących diety i jej zastosowania w profilaktyce poszczególnych jednostek chorobowych. Obecnie obserwujemy intensywny wzrost ilości schorzeń o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym, co powoduje ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne, a skutecznym działaniem profilaktycznym może być odpowiednia dieta i zdrowa żywność.

 

 TEMATY SESJI NAUKOWYCH

Dzień pierwszy – Piątek 24.03.2017

9:00-10:100 Rejestracja uczestników

10:00-10:30 Wykład inaugurujący: Prof dr hab Tadeusz Trziszka:

„Człowiek w szponach negatywnych osiągnięć cywilizacji. Jak rozwiązać ten problem?”

10:30-12:30 Kontrowersje wokół żywienia. Przewodniczą: Prof. dr hab. Jadwiga Biernat. Prof. dr hab Małgorzata Słowińska-Lisowska. Dr Bożena Kurc-Darak.

 1. Mody w świecie diet. Czy alternatywne sposoby żywienia są potrzebne i skuteczne?  – dr inż. Danuta Figurska – Ciura, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 2. Owoce jako źródło substancji wspomagających leczenie chorób cywilizacyjnych – dr inż. Paulina Nowicka, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Insekty – alternatywne źródło składników odżywczych – dr inż. Anna Żołnierczyk, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. Analiza żywności za pomocą metod metabolomicznych – autentykacja i ocena jakości. Dr hab. Piotr Młynarz prof. nadz. Zakład Chemii Bioorganicznej Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej
 5. Żywienie a zdolności poznawcze – dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW, Zakład Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie

12:30-12:45 Przerwa kawowa

12:45-13:15 Sesja plakatowa. Przewodniczą: Dr Maciej Oziembłowski. Dr Sławomir Woźniak.

13:15-15:00 Zielona dolina – żywności i zdrowia – powrót do natury. Cele, założenia i planowane rezultaty programu. Przewodniczą: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka. Dr Ryszard Kacała.

15:00-15:30 Obiad

15:30-19:00 Debata o zdrowiu. Wpływ czynników środowiska na metabolizm i jego zaburzenia. Uczestnicy debaty: prof. Monika Bronkowska, dr Henryk Różański, prof. Tadeusz Trziszka, dr hab. Dorota Waśko-Czopnik. Przewodniczą: Dr Joanna Grzelak. Dr Ryszard Kacała.

19:30-22:00 Spotkanie koktajlowe

Dzień drugi – Sobota 25.03.2017

9:00-11:00 Związek czynników środowiskowych z chorobami żywieniozależnymi. Przewodniczą: Prof. dr hab. Jadwiga Hamułka. Dr Paweł Dąbrowski. Dr inż. Danuta Figurska-Ciura. 

 1. The effect of 100 % fruit juice on lipid profile and other biochemical parameters of blood serum in adult women – M. Habanova, associate professor CSc./PdD. – Department of Human Nutrition (FAaFR), Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia 
 2. Występowanie i właściwości biologiczne związków polifenolowych i irydoidowych – dr inż. Joanna Kolniak-Ostek, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roslinnych, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Nutraceutyki i żywność funkcjonalna w prewencji chorób żywieniowozależnych – dr inż. Karolina Łoźna, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. Sposób odżywiania a zespół metaboliczny – od teorii do praktyki – dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna jako czynnik wywołujący stan zapalny – mgr Karolina Karabin, konsultant naukowy Cambridge Diagnostics, doktorantka Międzynarodowego Studium Medycyny Molekularnej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-13:15 Zaburzenia odżywiania jako problem społeczny. Przewodniczą: Prof. dr hab. Danuta Kornafel. Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska. Dr Michał Porwolik.

 1. Prewencja choroby sercowo-naczyniowej – prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, Katedra i Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 2. Psychodietetyka – nowe trendy w żywieniu człowieka – mgr Justyna Stacherzak-Raczkowska, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Bulimia / anoreksja – dwa bieguny zaburzeń odżywiania – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 4. Znaczenie ziołolecznictwa przy wspomaganiu leczenia otyłości – dr n. biol. Henryk Różański, Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie
 5. Insulina – wróg czy przyjaciel – dr hab. Dorota Waśko-Czopnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

13:15-14:00 Obiad

14:00-16:00 Różnorodność czynników wpływających na organizm. Przewodniczą: Prof dr hab. Tadeusz Trziszka. Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik. Dr Sławomir Woźniak.

 1. Aktywność fizyczna jako niezbędny element stylu życia w terapii chorób cywilizacyjnych – prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 2. Znaczenie mikroflory jelitowej w regulacji metabolizmu – dr Patrycja Szachta, Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu
 3. Nutrigenomika i nutrigenetyka w profilaktyce zdrowotnej – dr  inż. Maciej Oziembłowski, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. Najczęstsze błędy w diecie sportowców – dr hab. Dorota Waśko-Czopnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 5. Wykorzystanie biosubstancji zawartych w jajach kurzych – Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka. Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uczestnictwo w konferencji można połączyć z relaksem i zwiedzaniem Wrocławia, dlatego zachęcamy do zabrania ze sobą Rodzin. W czasie, kiedy będą Państwo uczestniczyć w sesjach i dyskusjach, Wasi bliscy przeżyją wspaniałą przygodę we Wrocławiu.

Proponujemy dwa programy zwiedzania

 1. Dla Rodzin Uczestników z dziećmi: zaczynamy  w ZOO (Afrykarium), następnie ruszamy w miasto prowadzeni przez Wrocławskie Krasnale. Poprowadzą nas przez historię i urocze zakątki miasta (Ostrów Tumski, Uniwersytet, Rynek i jego okolice). Nie zabraknie oczywiście czasu na małe co nieco i pamiątki. Wreszcie, szczęśliwi i pełni wrażeń, wracamy do miejsca Konferencji. Orientacyjny czas trwania wycieczki – 6 godzin.
 2. Dla dorosłych:spotykamy się w centrum miasta – przy rotundzie z Panoramą Racławicką. Zwiedzamy unikatową ekspozycją dzieła Wojciecha Kossaka i Jana Styki. Z Panoramy przejdziemy spacerem przez historyczne centrum Wrocławia. OStatni punkt programu to zwiedzanie wystawy Hydropolis, poświęconej hydrosferze. Orientacyjny czas trwania wycieczki – 7 godzin.

Oba programy uwzględniają czas na posiłek (organizowany we własnym zakresie) i zakup pamiątek.

Jeżeli nie będą Państwo zainteresowani zwiedzaniem Hydropolis i Panoramy Racławickiej proponujemy:

3. „Program obowiązkowy”, czyli to, co koniecznie trzeba we Wrocławiu zobaczyć: Ostrów Tumski, Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski (gmach główny), Rynek i jego okolice. Po przerwie na przekąskę, pojedziemy do Hali Stulecia, aby zakończyć zwiedzanie w Ogrodzie Zoologicznym (Afrykarium).

Planowany środek transportu: komunikacja miejska (mniej smogu w mieście!!) i własne nogi – wygodne buty obowiązkowe.

Udział w proponowanych wycieczkach nie został ujęty w opłacie konferencyjnej, są one dodatkowo płatne

 

Program Osoba dorosła Młodzież szkolna / dzieci
1 60 45
2 65 50
3 60 45

 

Cena obejmuje bilety wstępu do obiektów, opiekę przewodnika .

Bilety komunikacji miejskiej we własnym zakresie.

Wycieczki będą realizowane jedynie w przypadku min. 15 chętnych.

Maksymalna wielkość grupy: 30 osób.

Chęć uczestnictwa w wycieczce należy zgłosić 

drogą e-mailową

 na adres:

 joanna.grzelak@umed.wroc.pl

W zgłoszeniu należy podać:

 imię i nazwisko uczestnika, numer programu oraz termin (piątek czy sobota).

 

Jako organizatorzy konferencji dołożymy wszelkich starań, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń o najnowszych trendach żywieniowych, zagrożeniach zdrowotnych i ich przewlekłych konsekwencjach wywoływanych nieprawidłową dietą.

 

W imieniu Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

Link do wywiadu z dr hab. n. med D. Waśko-Czopnik:

 

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI 

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marek Ziętek – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. Jadwiga Biernat – Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. nadzw. UP – Dziekan Wydziału Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW – Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności – studia stacjonarne oraz kierunku Dietetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie

Prof. dr hab. Maria Kaczmarek – Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska – Dziekan Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

dr hab. Dorota Waśko-Czopnik – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,   Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Członkowie

Prof. dr hab. Monika Bronkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr Paweł Dąbrowski – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr Zygmunt Domagała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel – Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Halina Grajeta – Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr Joanna Grzelak – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Bohdan Gworys – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Doc. ing. Marta Habánová, PhD. – Department of Human Nutrition, Slovak University of Agriculture in Nitra

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie

Dr Ryszard Kacała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Danuta Kornafel – Instytut Psychologii Wydziału Pedagogiki, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. nadzw. UP – Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania,

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

Dr Bożena Kurc-Darak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Wiesław Kurlej – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. Piotr Młynarz prof. nadz. Zakład Chemii Bioorganicznej Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr Michał Porwolik – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr n. biol. Henryk Różański, Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie

Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska – Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dr Patrycja Szachta, Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu

Dr Sławomir Woźniak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. MUDr Zdenek Zadak, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Iniversity, Faculty of Medicine, Czech Republic

 

Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma certyfikat oraz punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez DIL min. 12 pkt (ostateczna liczba punktów zostanie ustalona po zatwierdzeniu programu konferencji).

 KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Monika Bronkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Sławomir Woźniak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 Wiceprzewodniczący:

dr Ryszard Kacała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Sekretarze:

dr Joanna Grzelak – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr Bożena Kurc-Darak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr inż. Ewa Raczkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Członkowie:

dr inż. Maciej Bienkiewicz – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Paweł Dąbrowski – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr Zygmunt Domagała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr inż. Danuta Figurska-Ciura – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr Aleksandra Karykowska – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr inż. Karolina Łoźna – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr inż. Dominika Mazurek – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Dagmara Orzeł – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

lek. Agnieszka Pinkowska     – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej,  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr inż. s. Ewa Piotrowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Michał Porwolik – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr Anna Rohan-Fugiel  –  Katedra i Zakład Anatomii  Prawidłowej,  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział  Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Marzena Styczyńska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Katarzyna Staszak – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Krzysztof Wójcicki – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SKN Paleoanatomii „Vertex” – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

SKN Clinical and Dissecting Anatomy – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

SKN Żywienia Człowieka – Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W sprawie ofert dla sponsorów konferencji lub wystawców prosimy o kontakt
z BIUREM ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI ( AG EVENT)
adres e-mail: agevent@agevent.pl lub pod nr telefonu: +48 601 323 212

SESJA PLAKATOWA

Osoby zainteresowane prezentacją plakatu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego z zaznaczeniem opcji

„forma uczestnictwa czynna” i dołączenie odpowiedniego pliku.

Termin nadsyłania plakatów upływa 17.03.2017. 

Preferowane ustawienia prezentacji plakatowej:

Slajd Minimalna wielkość czcionki, uwagi
1

Tytuł

Nazwiska autorów

Afiliacje

 

36

30

20

2

Wstęp

 

24, maksymalnie 9 linijek tekstu w punktach

3

Cel pracy

 

30, maksymalnie 2-3 zdania

4

Materiał i metody

 

20, maksymalnie 9 linijek tekstu

5

Wyniki i wnioski

 

20, maksymalnie 9 linijek tekstu w punktach

 

Proszę nie używać animacji, plakaty będą wyświetlane automatycznie.

Szablon prezentacji do pobrania tutaj.

 

 

Organizatorzy

 

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

                                                                  

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Żywienia Człowieka

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Miejsce

Miejsce obrad:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Centrum Naukowo-Dydaktyczne Budynek C – Aula Jana Pawła II
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław


The Conference will be held at: 


Wrocław University of Environmental and Life Sciences,
Didactic and Scientific Centre (Bulding C3)
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wroclaw

Opłaty

Uczestnik Cena brutto
1 Koszt uczestnictwa

 

Koszt 1-dniowy

430,00 zł (do 10.03.2017) / 480,00 zł (po 10.03.2017)

 

250,00 zł

 2 Studenci

 

Koszt 1-dniowy studenci/doktoranci

Studenci/doktoranci –

grupa 10 os (udział grupowy)

320,00 zł (do 10.03.2017 / 350,00 zł (po 10.03.2017)

 

160,00 zł

 

160,00 zł/osob

 

3 Wpłaty na konto: BZWBK: 14 1090 1841 0000 0001 3206 5802 Biuro ORganizacyjne AG Event

tytuł przelewu: Man-Food-Health, Imię i nazwisko uczestnika

Rejestracja

http://konferencjamed.eu

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w otwartym panelu dyskusyjnym, kawę/herbatę w przerwach między obradami, obiad, przyjęcie koktajlowe.

Lista hoteli

HOTEL IM. JANA PAWŁA II

ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław

tel./fax (+48 71) 327 14 00

hotel@hotel-jp2.pl
Hotel Gem

ul. Mianowskiego 2B

51-605 Wrocław

tel.: 71 372 90 13, 71 372 92 13

fax.: 71 372 90 02

 

email: hotel@hotelgem.com.pl

Qubus Hotel Wrocław

Świętej Marii Magdaleny 2
50-103 Wrocław

Telefon:71 797 98 00

Hotel Monopol

Heleny Modrzejewskiej 2
50-071 Wrocław

Telefon:71 772 37 77

PURO Hotel Wrocław

Pawła Włodkowica 6
50-072 Wrocław

Telefon:71 772 51 00

Lista restauracji

GRAPE RESTAURANT

ul.Parkowa 8

Restauracja Włoska ” La Grotta”

ul.Plac Grunwaldzki 22

Restauracja U Gruzina

ul. Curie-Skłodowskiej 5

Cynamon Bar

ul. Plac Grunwaldzki 23

Orient Express

ul.Curie-Skłodowskiej 37

Dane kontaktowe

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

W sprawie ofert dla sponsorów konferencji lub wystawców prosimy o kontakt
z BIUREM ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI ( AG EVENT)
adres e-mail: agevent@agevent.pl lub pod nr telefonu: +48 601 323 212

English

 

 

 

Sponsorzy

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio
Ilość odwiedzin: 30823